1920x600-be-teksto-ir-logotipų.jpg

DUETŲ ERDVĖ

Konferencijų salė, I a. 

Spalio 1 d., ketvirtadienis

 

 

12 val. VIII Klaipėdos knygų mugės atidarymas 

Vieta: Saulės laikrodžio kiemelis arba konferencijų salė, I a.

Renginys skirtas paminėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 70 metų jubiliejų.

13 val. Aldona Martinkienė „Truobalė ont lauku“ | Knygos pristatymas (S. Jokužio leidykla-spaustuvė)
Dalyvauja: Aldona Martinkienė, Diana Ciparienė, Marytė Jacikienė, Dalia Zabitienė
Renginio partneris: Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Tai pirmoji Aldonos Martinkienės poezijos knygelė, kurioje gražiai sudėliotas gyvenimas, pilnas paprastumo ir nuoširdumo. Diana Ciparienė pristatys pačią knygos autorę bei skaitys tekstus iš knygos. Dalia Zabitienė kalbės apie žemaičių tarmės pratarmes, pasakos kaip sekėsi redaguoti knygą ir, taip pat, skaitys tekstus

iš knygos.

14 val. Jurga Bardauskienė „Kultūros palikimo beieškant: Klaipėdos biblioteka 1920–1945 metais” | Knygos pristatymas (S. Jokužio leidykla-spaustuvė) – bibliotekos jubiliejinis renginys
Dalyvauja: Jurga Bardauskienė, Birutė Skaisgirienė, Klaipėdos jaunimo teatras

Knygoje pristatomas rekonstruojamos bibliotekos kolekcijos atvejis. Tai pastangų, ieškant Klaipėdoje 1920–1945 m. veikusios Klaipėdos miesto bibliotekos (Stadbücherei Memel) pėdsakų, rezultatas. Remiantis išskirtiniu Klaipėdos krašto istoriniu kontekstu, atskleidžiama bibliotekos kaip kultūros židinio reikšmė tarpukario Klaipėdoje. Kartu su bibliotekos knygomis sugrįžta ir kitų Klaipėdos įstaigų bei organizacijų spaudiniai. Kaip kultūros paveldo migracijos atvejis tyrinėjamos ir proveniencijos. Ypač atkreipiamas dėmesys į Klaipėdoje tarpukariu veikusių mokyklų bibliotekas, kurios, nors ir nebuvo prieinamos visuomenei, bet, neabejotinai, turėjo reikšmės skaitymo kultūrai bei visuomenės švietimui.  Knyga gausiai iliustruojama vaizdine ir tekstine medžiaga iš Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje saugomo AdM (Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise e.V.), kitų Lietuvos ir Vokietijos archyvų.

Renginys skirtas paminėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 70 metų jubiliejų.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook“ puslapyje >> Žiūrėti 

14.45 val. Klaipėdos atminties premijos „Prūsa“ įteikimas
Premijos mecenatas: Šv. Jono bažnyčios atkūrimo fondo vadovė Lilija Petraitienė

Renginys skirtas paminėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 70 metų jubiliejų.

15 val. Juozas Šikšnelis „Septyni dešimtmečiai kaitos ir pastovumo: Klaipėdos Ievos Simonaitytės biblioteka 1950–2020 metais“ | Knygos pristatymas (leidykla „Druka“)
Dalyvauja: Juozas Šikšnelis, Viktorija Žilinskaitė, Klaipėdos jaunimo teatras

Ši knyga – tai beletrizuota Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos septynių dešimtmečių istorija, kurioje pateikti istoriniai faktai persipina su smagiomis istorijomis iš bibliotekos ir jos darbuotojų gyvenimo.

Renginys skirtas paminėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos 70 metų jubiliejų.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook puslapyje >> Žiūrėti 

17 val. „Kova su vėjo malūnais: literatūra, filosofija, istorija ir draugystė“ | Dedikuota Leonidui Donskiui
Dalyvauja: Gintautas Mažeikis, Sergejus Kanovičius, Alvydas Nikžentaitis, Arūnas Gelūnas, Rytis Zemkauskas

Leonidas Donskis, kaip ir jo mylimo Miguel de Cervantes herojus, kažkada pasirinko kalbėti ir veikti nepatogiai. Nepatogiai kitiems, bet kartu ir sau, mat tiesus žodis pirmiausia kainuoja pačiam kalbėtojui. Kas yra viešasis intelektualas šiandien? Ar turime norinčių aukoti patogumą vardan tiesos? Kiek mumyse tebėra Don Kichoto ir kiek... Leonido?

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook puslapyje >> Žiūrėti

SPALIO 2 D., penktadienis

11 val. Liudmila Petruševskaja „Mus pavogė. Nusikaltimų istorija“ | Knygos pristatymas (leidykla „Gelmės“)
Dalyvauja: Gintarė Adomaitytė, Kristina Noreikienė, Vida Bėkštienė

Knygos pristatyme bus kalbama apie Liudmilos Petruševskajos kūrybą, kuo ji atrodo svarbi bei įdomi, klausiama, kodėl Lietuvoje šios autorės kūrinių pasigendama, ir tik visai neseniai jos knygos prisimintos ir imtos versti į lietuvių kalbą. Kas slypi už sykiais nepatogaus turinio, aštrios kalbos, muilo operą ir detektyvą primenančio siužeto, kurio pagrindinė linija – dviejų Seriožų – sukeistų vaikų – istorija? Knygoje svarbūs moterų paveikslai, labai svarbus ir aprašomas laikotarpis – XX a. paskutinis dešimtmetis ir dar kiek ankstesni laikai. Kodėl autorei svarbu apie tai kalbėti, priminti dabar? Kam ji skirta ir kodėl galėtų/turėtų atrasti savo skaitytoją Lietuvoje? Ką slepia kartais provokuojantis turinys ir kodėl kartais apie svarbius dalykus reikia kalbėti aštriai, su gera humoro doze?

12 val. „Mažoji Lietuva: lietuvininkų kovos“ | Knygos pristatymas (leidykla „Andrena“)
Dalyvauja: Vytautas Grubliauskas, Petras Šmitas, Virginija Kochanskytė, Vytautas Šilas, Nijolė Petrošienė

Knygoje aptariama lietuvininkų (mažlietuvių) kultūrinė, socialinė ekonominė, apskritai, tautinė padėtis vokiečių valdomoje Prūsijos valstybėje, siekis išlaikyti lietuvybę, Tilžės Akto signatarai, iškeliami Klaipėdos krašto sukilimo dalyvių žygdarbiai. Tai ne tik naujos knygos pristatymas, bet ir priminimas sau ir pasauliui apie nedalomą Mažosios ir Didžiosios Lietuvos vienybę, istorinius įvykius, kurių reikšmė laikui bėgant ne mažėja, bet didėja.

13 val. Jovita Saulėnienė „Karališkoji Klaipėda“ | Knygos pristatymas (leidykla „Druka“)
Dalyvauja: Jovita Saulėnienė, Algirdas Apulskis, Raimonda Ravaitytė-Meyer

Knygoje „Karališkoji Klaipėda“ atskleidžiamas beveik keturis šimtmečius (1525–1918) trukęs Prūsijos valdovų viešpatavimas. Tas laikotarpis – tarsi paveikslas, kuriame įvairiausių spalvų, tonų bei pustonių fone švyti karalių, ne tik paveldėjusių titulą, bet ir įgijusių garsų vardą bei užtarnautą garbę, karūna. Kunigaikščių ir karalių valdymo metu mieste susiformavo aukštuomenė, kuri savo kultūra, išsilavinimu, elegantišku elgesiu, apranga bei gyvenimo stiliumi, stipriu atsakomybės ir tvirtu pareigos jausmu sudarė miesto elitą. Mėmelyje buvo garbingi, savo vertę žinantys ir ne visada aukštos kilmės pirkliai, tapę ir svarbiausiais miesto kūrėjais.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook“ puslapyje >> Žiūrėti 

14 val. Edita Barauskienė „Gyvasis lietuvybės kraujas. Paprūsės kronikos ir pasakojimai“ (I dalis) | Knygos pristatymas („Eglės“ leidykla)
Dalyvauja: Edita Barauskienė, Eglė Zalatoriūtė, Antanas Stanevičius, Diana Ciparienė
Renginio partneris: Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

Šios knygos autorės motina buvo žemaitė iš Švėkšnos, nutekėjusi į prie Lietuvos prijungtą Klaipėdos kraštą. Nors abiejose nelemtosios Melno taikos sutartyje nustatytos sienos pusėse gyveno lietuviai, kalbantys ta pačia kalba, tačiau skirtingose valstybėse nusistovėjęs gyvenimas pakeitė ir papročius, ir būdą, ir pačią kalbą. Pakeitė, bet ne tiek, kad tos pačios tautos žmonės nenorėtų susivienyti. XX amžiaus pradžia suteikė tokią galimybę, atskleisdama daugelį atkaklių didvyrių, kurie už tautos meilę ir pasiaukojimą dėl Tėvynės Lietuvos turėjo išgyventi tikrą pragarą šioje Žemėje. Niekas kitas negalėjo parašyti šios knygos, tik Didžiosios ir Mažosios Lietuvos dukra, kuriai visa ši istorija eina per širdį tiesiogine, o ne perkeltine prasme.

15 val. Algimantas Vaškys „Formatas“ | Humoreskų knygos pristatymas-benefisas (leidykla „Charibdė“)
Dalyvauja: Algimantas Vaškys, Vilija Butkuvienė, Rita Kubilienė, Diana Ciparienė

„Neieškantis žodžio kišenėje“ – šis žinomas posakis taikliai apibūdina kretingiškį Algimantą Vaškį, 150 humoreskų knygos debiutantą. Duoną pelnydamasis statybų inžinerijoje, autorius kasdienybės rutinoje įžvelgtus paradoksus kūrybiškai įpynė į juokingas istorijas, kurių pagrindiniai herojai yra „maži žmonės“, tokie kaip Akcizas Kloika. Sąmojaus ir filosofinės potekstės kupini pasakojimai prikausto skaitytojo dėmesį nuo pirmo iki paskutinio sakinio, kurį perskaičius kartais norisi ne tik šypsotis, bet kvatotis net iki ašarų. Tokių pat netikėtų bei smagių emocijų skaitytojai gali tikėtis ir šiame knygos pristatyme.

16 val. Gintarė Adomaitytė „Iš baltojo namo“ | Knygos pristatymas (leidykla „Gelmės“)
Dalyvauja: Gintarė Adomaitytė, Kristina Noreikienė, Vida Bėkštienė, Gitana Gugevičiūtė

Knygos autorė pasakos apie tai, kaip jai – miestietei – sekasi gyventi ir kurti ežerų krašte Ignalinoje, baltajame name, kurį ji, sakosi, jau seniai nusižiūrėjusi. Ar čia jai rašosi kitaip? Ar kūrybai reikšmės turi net krėslas, kuriame sėdi? Ar tikrai įkvėpimu gali tapti net keistas katinas Rūkas, laipiojantis statybininkų pastoliais? Kodėl rašytojai tokia svarbi muzika, kaip ji nukelia mintimis į vaikystę, sužadina prisiminimus apie tėvus? Koks gyvenimas tarp knygų ir kodėl viena knyga traukia kitą, vienas siužetas, rodos, „kalbasi“ su kitu? Kodėl miškai Gintarei ne dėl grybų ir kas slepiasi jos brangenybių dėžutėje? Galiausiai – ar išties esama dienų, apie kurias net ir rašytojai sunku pasakoti?

17 val. „Prancūzijoje gimę lietuvio romanai“ | Duetai
Dalyvauja: Valdas Papievis, Darius Kuolys

Kokių kūrybinių impulsų Paryžius ir Prancūzija suteikia šiuolaikinei lietuvių literatūrai? Kaip jai pavyksta prisijaukinti ir atverti prancūziško gyvenimo tikrovę?

Kuo lietuvių romanai sudomina prancūzų leidėjus ir skaitytojus? Šiuos klausimus aptars Paryžiuje gyvenantis rašytojas Valdas Papievis ir literatūros istorikas Darius Kuolys.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook“ puslapyje >> Žiūrėti 

18 val. „Ar XX a. Lietuvos istorija turi vieningą pasakojimą?“ | Duetai
Dalyvauja: Tomas Venclova, Vygantas Vareikis

Laikoma, kad Lietuvos istorija XX a. prasidėjo, kai buvo paskelbtas Vasario 16-osios dienos aktas ir atkurta Lietuvos nepriklausomybė. Valstybingumo raida tarsi yra pagrindinis XX a. Lietuvos istorijos variklis. Tačiau ar šis tradicinis ir įprastas istorinis naratyvas neformuoja supaprastinto požiūrio į sudėtingus procesus vykusius Lietuvoje? 

Klaipėdos universiteto profesorius Vygantas Vareikis kalbins rašytoją, poetą, eseistą,  Jeilio universiteto profesorių Klaipėdoje gimusį Tomą Venclovą. Klausimų ratas bus itin platus: lenkų ir lietuvių santykiai bei Vilniaus problema, tarpukario Lietuva, sovietinės ir nacių okupacijų padaliniai, Birželio sukilimas ir Holokaustas Lietuvoje, sovietinis gyvenimas, Lietuvos valstybingumo atkūrimas XX a. pabaigoje bei iššūkiai.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook puslapyje >> Žiūrėti

SPALIO 3 D., šeštadienis

11 val. Almanachas „Baltija“ | Pristatymas
Dalyvauja: Sondra Simana, Gitana Gugevičiūtė, Juozas Vosylius, Daiva Nausėdaitė, Jonas Baltokas

Jau daugelį metų almanachas „Baltija“ pasakoja, kas svarbiausio įvyko tais metais Klaipėdos krašte, kas parašė eilėraštį, kas rašo romaną, kas numirė ir kas prisikėlė, ir, apskritai, kas naujo vietiniame kultūros fronte. Šiais metais žaidžiame su nuotraukomis korono viruso tema, trumpais tekstais-reakcijomis į situaciją, sustabdžiusią pasaulį, taip pat minime nacionalinio prioriteto metus, skirtus Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metams, tapytojo Juozo Vosyliaus jubiliejų ir, aišku, daugelio kitų šventines sukaktis.

13 val. Arūnas Peškaitis, Kazys Simanauskas „Pamatymai“ | Knygos pristatymas (leidykla „Žara“)
Dalyvauja: Arūnas Peškaitis, Kazys Simanauskas, Virginija Kochanskytė, Angelė Juknytė, Ramutė Žandarienė

14 val. Kęstutis Demereckas „Nemuno delta. Penkių šimtmečių akimirka“ | Knygos pristatymas (leidykla „Libra Memelensis“)
Dalyvauja: Kęstutis Demereckas

Knygoje, remiantis kartografijos šaltiniais, nagrinėjama Nemuno deltos raida per paskutinius penkis šimtus metų. Kur tekėjo didieji Nemuno vandenys, kokios deltinės šakos radosi ir kaip jos keitėsi istoriniu laikotarpiu. Kaip Nemunyno, Šalteikės, Gilijos ir Rusnės vandenys darė įtaką deltos kaimų ir miestelių gyvenimui, kaip deltoje kūrėsi kaimai, kokie jie tapo pasikeitimų sūkuryje ir dabar. Šios knygos tikslas – parodyti Nemuno deltos etninių gyventojų gyvenimą deltoje.

15 val. „Nuėjau miegoti kaip vaikas, prabudau kaip mergina: jaunystės patirtys žydų jaunimo autobiografijose

tarpukariu“ | Duetai
Dalyviai: Miglė Anušauskaitė, Akvilė Naudžiūnienė, Kristina Sadauskienė

Miglė Anušauskaitė kartu su Akvile Naudžiūniene kalbės apie egodukumentikos žanrą ir jo specifiką: tai, kaip dienoraščiai ar autobiografijos tampa viešais tekstais, kiek tokie tekstai yra patikimi kaip laikmečio realijų atspindys ir kodėl juos svarbu skaityti. Pašnekovės nagrinės į akiratį sugrįžtančius rastuosius žydų jaunimo dienoraščius, lygins juos su kitų tautybių jaunimo rašytais autobiografiniais tekstais.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook“ puslapyje >> Žiūrėti 

16 val. „Išvykimas-atvykimas“ | Duetai
Dalyvauja: Giedrius Savickas ir Darius Meškauskas

Klaipėda sujungė du aktorius, Giedrių Savicką ir Darių Meškauską – tai tiesus ir atviras pokalbis apie teatro scenos ir kasdienio buvimo kaitą, apie tai, kas dažnai lieka tarp eilučių – tai pasikalbėjimas be nutylėjimų.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook puslapyje >> Žiūrėti

17 val. „Pokyčius kurianti žurnalistika: apie ką kalbėjome vakar, kas vyksta šiandien ir kokios vertybės bus svarbios

rytoj?“ | Duetai
Dalyvauja: Berta Tilmantaitė, Agnė Bukartaitė

Pokalbis apie žurnalistikos subtilybes, aptariant dabartinę medijų situaciją ir bandant prognozuoti jos ateitį. Taip pat, pokalbio metu bus pristatoma Bertos Tilmantaitės ekspozicija „Pasaulio lietuviai: Urugvajus ir Argentina“.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook puslapyje >> Žiūrėti

18 val. „Žalčio žvilgsnis: stingdantis/išlaisvinantis“ | Duetai (vaizdo įrašas)
Dalyvauja: Saulius Tomas Kondratas, Sondra Simana

Pokalbis su Amerikoje gyvenančiu rašytoju Sauliumi Tomu Kondrotu apie tai, kas yra už rašymo ribos, kokios situacijos ir veikėjai sukuriami logiškai ir kaip jie toliau gyvena alogišku būdu – atskilę nuo juos sukūrusios žmogaus sąmonės. Bandysime pasidalinti suvokimu, kas vyksta dabartinės pandemijos atveju – ar žmogaus žvilgsnis tampa labiau gamtišku ar, atvirkščiai, labiau technokratišku ir priklausomu nuo skaitmeninės tikrovės. O ar, apskritai, tikrovė išlieka mums atpažįstamomis formomis ar mutuoja, temdama paskui save mūsų naiviąją patikliąją sąmonę.

Tiesioginę renginio transliaciją kviečiame stebėti Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos „Facebook puslapyje >> Žiūrėti